Suomen Lasimuseo

 

Nanny Still:
Nanny Still: Sana / Szó / Word
Suomen lasimuseo, Finn ûvegmúzeum, The Finnish Glass Museum, Vammala 1998
24x23cm, 96 sivua/pages
ISBN 951-8952-54-X
30,50€

Näyttely, Taideteollisuusmuseo, Budapest 16.10-22.11.1998
Kiallítás, Iparmüvészeti Múzeum, Budapest, 1998 október 16-tól november 22-ig
Exhibition, The Museum of Applied Arts, Budapest, from the 16th of October to the 22nd of November, 1998
Damjanich János Múzeum, Szolnok 6.12.1998-17.1.1999
1998. december 6-tól 1999. januar 17-ig
from the 6th of December, 1998 to the 17th of January 1999

Sisältö / Tartalom / Contents:

  • Risto Hyvärinen: Sanoista tuli lasitaidetta, Üvegmüvészetté vált szavak, Words become art in glass
  • István Nyirkos: Unkarin ja Suomen kielisukulaisuudesta, A Magyar-Finn nyelvrokonságáról, The linguistic kinship of Hungarian and Finnish
  • Giuseppe Cappa: Suomalais-unkarilaiset sanat Nanny Stillin lasiveistoksissa, Finnugor szavak Nanny Still üvegszobraiban, Fenno-Hungarian words in glass sculpture by Nanny Still
  • Nanny Still: Ajatuksia lasista, Gondolatok az üvegröl, Thoughts about glass
  • Yhä värikkäämmiksi muuttuvat perhosen siivet, Ajatuksia Nanny Stillin tuotannosta,  Vera Vagra: Egyre színesebbek a pillangó szárnyai, Gondolatok Nanny Still munkásságáról,Vera Vagra: Butterflywings ever more colourful, Notes on the oeuvre of Nanny Still
  • Nanny Still - Kaisa Koivisto: Sana-veistokset, Szó-szobrok, Word-sculptures
  • Curriculum
  • Bibliografia

Takaisin / Back 04.12.2009