Suomen Lasimuseo

Kimallusta arkeen

Annamari Eskola, Liisa Ropponen, Satu Törmälä:
Kimallusta arkeen / Glas över vardagen
Espoon kaupunginmuseo, Espoo 1994
14,6x21cm, 60 sivua/sidor
5,05€
Loppuunmyyty / Sold out

Näyttelyluettelo on koottu kuvastojen ja Kauklahden lasitehtaan työntekijöiden antamien tietojen pohjalta. Esineistä kerrotaan seuraavat tiedot: nimi (yleensä kuvastotietojen mukaan), vanhin ja nuorin kuvasto, jossa esine on kuvattu. Valmistusväritiedot on otettu sekä kuvastojen että museon omissa kokoelmissa olevien esineiden perusteella. valmistusvuodet eivät ole tarkkoja, koska esineitä saatettiin valmistaa vielä senkin jälkeen kun ne eivät enää olleet kuvastossa.

Utställningskatalogen är sammanställd utgående från uppgifterna i glasbrukets kataloger och uppgifter som lämnats av arbetare vid Köklaks glasbruk. I uppgifterna om föremålen ingår föremålets namn (vanl. enligt katalogerna) för den nyaste katalog där föremålet finns avbildat. Uppgifterna om färgalternativ anges dels på basis av katalogerna, dels utgående från föremål i museets samlingar. Tillverkningsårtalen är inte exakta, eftersomfabriken ibland fortsatte att tillverka föremål som inte längre fanns upptagna i katalogen.

Takaisin / Back 10.03.2015