Suomen Lasimuseo

 

Uta Laurén:
Jaakko Liikanen & Pekka Paunila: Hyttikorttelin lasimestarit / Master Glasmakers from Riihimäki
Suomen lasimuseo, The Finnish Glass Museum, Vammala 2009
21x28cm, 48 sivua/pages
ISBN 978-952-5571-27-1
10,00€

Näyttely Suomen lasimuseossa 15.5.-11.10.2009
Exhibition at the Finnish Glass Museum 15 May - 11 October 2009

Mestarillinen lasinpuhaltaja - lasinpuhaltajamestri / A Masterly Glassblower

Jaakko Liikanen on elävä esimerkki tästä vuosisatojen aikaisen lasikulttuurin tämänpäiväisestä ilmenemisestä. Perusteellisten opiskelu- ja työharjoittelujaksojen jälkeen hän työskenteli eri lasitehtaissa monien nimekkäiden taiteilijoiden teoksia toteuttavissa työryhmissä, "verstakoissa". Ammatillisen kehittymisen ohella tämä avasi hänelle myös näkymiä suunnittelun maailmaan. Taiteilijoiden ja lasinpuhaltajien yhteistyö on onnistumisen edellytys. Taidelasin perinteeseen on kuitenkin kuulunut toteuttajien nimettömyys, vaikka tiedetäänkin, että ilman lasinpuhaltajien korkeata ammattitaitoa ja taiteellista näkökykyä olisivat monen taiteilijan työt jääneet paljon vaatimattomammalle tasolle.

Jaakko Liikanen is a living example of how this centuries-old glass culture finds expression today. After a period of through training and apprenticeship, he worked in various glassworks in the teams, or "chairs", that executed the designs of many noted glass artists and designers. Along with professional development this opened up perspectives on the world of design. The collaboration of designers and glassblowers is one of the conditions of success. The tradition of art glass, however, has included the anonymity ot those who ultimately make the pieces, although it is well known that without the high standard of skill and artistic vision of glassblowers the designs of many artists would have remained at a much less impressive level.

Lasitaiteilija Pekka Paunila / Glass artist Pekka Paunila

Aikamme suuret lasitaiteilijat suunnittelevat lasiesineitä, mutta 'he eivät itse hallinneet lasin tekemistä.Heillä oli tekijänä aina joku lasimestari. Nämä lasimestarit, jotka tekivät itse esineen, jäivät tuntemattomiksi. Sen sijaan Pekka Paunila suunnittelee ja valmistaa itse lasiesineensä. lisäksi hän taitaa metallin käsittelyn, mikä tarjoaa mahdollisuuksia yhdistää lasia ja metallia. Keräilijä voi olla varma, että Paunilan signeeraama esine on todella hänen itsensä tekemä. Pekka Punilan lasituotanto ei ole jämähtänyt paikoilleen, vaan hän uusiutuu ja yllättää tuoreilla ideoillaan jatkuvasti. Esimerkiksi Örkit jaksavat aina ihastuttaa.

The leading glass artists of our era designed objects in glass, but they weren't capable of making the pieces. They always had a master glassmaker for the purpose. These masters of the craft, who made the actual pieces, remained unknown. Pekka Paunila, instead, designs and makes his own glass objects. He is also skilled in working with metals, permitting him to combine them with glass. The collector can always be sure that a piece signed by Paunila is truly made by him. Pekka Paunila's wor in glass has not stood still. Instead he renews his work and continues to provide suprises with his fresh ideas. For example, his Örkki (Ork) pieces, newer cease to fascinate.

Sisältö / Contents:

  • Markku Annila: Mestarillinen lasinpuhaltaja - lasinpuhaltajamestari / A Masterly Glassblower
  • Uta Laurén: Jaakko Liikanen - Intohimona kuuma lasi / A Passion for Hot Glass
  • Jaakko Liianen CV, Yhteisnäyttelyt / Group Exhibitions
  • Maila & Antero Forstén: Lasitaiteilija Pekka Paunila - Glass Artist Pekka Paunila
  • Uta Laurén: Pekka Paunila - käsityöläinen ja taiteilija / Craftsman and Artist
  • Pekka Paunila CV, Näyttelyt / Exhibitions, Yhteisnäyttelyt / Group Exhibitions

Takaisin / Back 08.11.2013