Suomen Lasimuseo

Gunnar Lindqvist
Bertil Vallien: Glass äter ljus, Glass Eats Light
Carlsson Bokförlag, Borås 1999
25x28,5cm, 256 sivua/sidor/pages
ISBN 91 7203 843 8

Loppuunmyyty / Sold out

En bok om Bertil Vallien kan inte bara handla om honom och konst utan också om svensk glasindustri, om konstens och konsthandverkets tidsförskjutningar, om konstindustrins ekonomiska strukturförvandling och om formgivarens roll.
Den ger också en bild av det förändrade synsättet från god vardagsvara och modern design över till massproduktionens kotsiktiga slit- och slängfilosofi fram till dagens alltmer penning inriktade konstföremålskult.

A book about Vallien is not likely, however, to be exlusively about the artist and his work. It will perforce include reference to Swedish industrial glass; the shifting scene of art and art-handicraft; the transformed economic structure of the art industry, and the role of the designer.
Futhermore, it will present a picture of the changing perspective: from high-quality utility glassware and modern design, to the short-sighted concept of expendable consumer goods, and the present-day cult of the art objects as solid investment.

Innehåll / Contents:

 • Förord, Föreword
 • Bakrunden: Människan uppväxten, utbildingen, Background: The man, childhood years, education
 • Möte med Amerika: Den keramiska skulptörens horisonter, The Impact of America: A ceramic sculptor's line of vision
 • Glasbruket i Småland: Tradition, uppbrott och förnyelse, The Glassworks os Småland: Tradition, transition and change
 • Glasets sextiotal: De nya formgivarna, Glass in the Sixties: The new designers
 • Formgivarna och glasbruket: Kampen för glashantverket och konstnärsrollen, Designer and Glassworks: The struggle to preserve glass as handicraft and role as artist
 • Den delaktiga läraren: Konstfack, Pilchuck och studioglas, Teacher Involvement: Konstfack, Pilchuck and studio-glass
 • Offentliga utsmyckningar: Miljöer och installationer, Public Comissioned Work: Milieu and installation
 • Glaset som bildbärare: Sandblåst och blästrat: Glass as Image bearer: Sandblown and sandblastd
 • Sandgjutet glas: Det outnyttjade glaset och den nya tkniken, Sandcasted Glass: Unexploited potential of glass and new technique
 • Båtar: Innehåll och mästerskap, Boats: Cargoes and mastership
 • Monolit och torso: Nya skulpturala motiv, Monolith and torso: New sculptural motifs
 • Det immateriella ljuset: I en gränsvärld, The immaterial Light: Between Worlds
 • Register, Index
 • Fotografer, Photographers
 • Litteratur, Bibliography
 • Bertil Vallien biografiska data, Biography

Takaisin / Back 04.12.2009