Suomen Lasimuseo

Ulrica Hydman-Vallien:
Ulrica Hydman Vallien
Kamras & Kamras, Vida Museum 2004
18,5x22,5cm, 144 sivua/sidor/pages
ISBN 91-631-5495-1

Loppuunmyyty / Sold out

Böcken av Ulrica Hydman-Vallien, hennes liv och konst.
A book about Ulrica Hydman-Vallien, her life and art.

"Det finns en konst som är svår, kanske den svåraste, i livet som i själva konsten, och det är att nå till de många med det som man själv djupast känner och är. Antingen talar man för de få, med deras beröm som bekräftelse på egen utvaldhet, eller också fångar man de många med risk för att det individuella, det djupast smärtsamma eller glädjande, blir utslätat och förytligat. i detta är Ulrica Hydman-Vallien motsägelsefull." - Björn Linnell

"There is a difficult art, perhaps the most difficult of all, in life as well as in art itself, and that is to reach out to the many with what you yourself feel and are, in your innermost depths. One either talks to the many thereby running the risk that one is a confirmation of one's individuálity - one's most painful and joyful sides - becomes diluted and vulgarized. In this respect, Ulrica Hydman-Vallien is contradictory." - Björn Linnell

<< Takaisin / Back 14.09.2009