Suomen Lasimuseo

Heikki Matiskainen:
Riihimäen esihistoria
Riihimäen kaupunginmuseo, Hämeenlinna 2002
18x24,6cm, 159 sivua
ISBN 951-8952-76-0
28,50€

Riihimäki kaupunkina on nuori, mutta sen esihistoria on ajallisesti pitkä, monipuolinen ja mielenkiintoinen. Silmäkenevan suosta paljastuneet löydöt vievät lukijan muinaisjärven rannalla asuneitten kivikauden ihmisten elämään ajankohtaisin arkeologisin menetelmin.

Kirjoittaja, kivikauden arkeologian dosentti Heikki Matiskainen (s.1952) on Riihimäen kaupungin museotoimenjohtaja, johon virkaan hän siirtyi vuonna 1983 Museoviraston palveluksesta. Väitöskirja "Chronology, Material Culture and Subsistence Economy of the Finnish Mesolithic, 10 000-6000 BP" ilmestyi vuonna 1989. Matiskaisen erityisinä kiinnostyksen kohteina ovat Suomen varhaiskivikausi ja siihen liittyvät luonnonhistorialliset prosessit sekä keskiajan lasin historia Euroopassa. Hän on toiminut stipendiaattina Kielin (1980-1981) ja Freiburgin (1991-1992) yliopistoissa Saksassa ja julkaissut alaltaan yli 40 tieteellistä artikkelia.

Sisältö:

  • Jääkausi Suomessa
  • Riihimäen irtaimet muinaislöydökset
  • Riihimäen kiinteät muinaislöydökset
  • Riihimäen arkeologiset kaivaukset
  • Riihimäen esihistorian ajoittaminen
  • Silmäkenevan paleoekologiset tutkimukset ja järven kehityshistoria
  • Arolammin muinaiset asukkaat ja heidän toimeentulonsa

<< Takaisin / Back 14.09.2009