Suomen Lasimuseo

Virpi Nurmi:
Lasinvalmistajat ja lasinvalmistus Suomessa 1900-luvun alkupuolella
Kansantieteellinen arkisto, Suomen muinaismuistoyhdistys, Helsinki 1989
17,7x25cm, 186 sivua/pages
ISBN 951-9056-89-0
24,00€
Loppuunmyyty / Sold out

Tämä kirja käsittelee lasinvalmistajien työtä ja elämää Suomessa 1900-luvun alkupuolella. Se on ensimmäinen yhtä teollista ammattialaa koko maan laajuisesti kartoittava kansantieteellinen tutkimus. Kansantieteellisen perusluonteen mukaisesti tutkimuksen olennainen piirre on historiallinen katsantotapa, joka sopiikin perinteistä rikkaan ammattialan tarkasteluun hyvin.

Tutkimus on myös ensimmäisiä kansantieteellisiä tutkimuksia, joissa teolliseen ympäristöön pyritään soveltamaan työtutkimuksellista käsittelytapaa. Siinä tutkitaan työntekijöitä, heidän tekemäänsä työtä ammatin erityispiirteitä sekä työn, ammatin ja muun muun elämän välisiä suhteita. Tutkimuksesta peilautuu kuva työntekijäryhmästä sekä tehtaasta tuotantolaitoksena, työyhteisönä ja elämänympäristönä.

Sisältö:

 • I Johdanto
  • 1. Tutkimuksen luonne ja tehtävä
  • 2. Tutkimushiostoria ja lähdeaineisto
  • 3. Näkemyksiä työstä
 • II Lasinvalmistuksen ja lasinvalmistajien historiaa
  • 1. Lasi ja sen valmistaminen
  • 2. Käsityöläinen tehtaalla
 • III Lasinvalmistajia
  • 1. Työt ja työntekijät
  • 2. Rekrytointi
  • 3. Työn oppiminen ja työssä yleneminen
  • 4. Joukkoon hyväksyminen
  • 5. Työnjuhlia ja ihmissuhteita
 • IV Työympäristö
  • 1. Rakennukset
  • 2. Työturvallisuus
  • 3. Työ- ja vapaa-aika
  • 4. Vaatteet työn mukaan
 • V Lasinvalmistus
  • 1. Esityöt
  • 2. Puhaltaminen
  • 3. Jälkikäsittely
  • 4. Muita töitä
 • VI Ammatin sosiaalinen status
  • 1. Palkka
  • 2. Luontaisedut
  • 3. Statuksen ilmentäminen ja säilyttäminen
 • VII Lasinpuhaltajana Suomessa
 • Viitteet
 • Lähteet ja kirjallisuus
 • Liite
 • Summary

<< Takaisin / Back 10.03.2015