Suomen Lasimuseo

 

Kaisa Koivisto, Liisa Ropponen, Pirkko Sillanpää-Storsjö, Ritva Vuorenmaa:
Kauklahden lasitehdas 1923-1952 / Köklaks glasbruk 1923-1952
Espoon kaupunginmuseo, Espoo 1981
15x21cm, 60 sivua/sidor
4,00€

Suomen lasiteollisuuden viettäessä vuonna 1981 300-vuotisjuhlaansa Espoon kaupunginmuseo järjesti Kauklahden lasitehdasta esittelevän näyttelyn. Näyttelyä edeltänyt tutkimustyö tehtiin osittain kaupunginmuseon vuosina 1978 ja 1979 saaman valtionavustuksen turvin. Tuolloin haastateltiin kymmeniä kauklahtelaisia ja hankittiin kaupunginmuseon kokoelmiin tehtaan tuotantoon ja historiaan liittyvää materiaalia. Tiedot lasitehtaasta on saatu suurelta osin haastatteluista, sillä arkistomateriaalia on säilynyt niukasti.

När Finlands glasindustri firade på 1981 sitt 300-årsjubileum arrangerar Esbo stadsmuseum en utställning som presenterar Köklaks glasbruk. Det forskningsarbete som föregick utställningen utfördes till en del tack vare statsunderstöd som stadsmuseet erhöll åren 1978 och 1979. Då intervjuades tiotals köklaxor och till stadsmuseets samlingar förvärvades materila som anknyter till brukets produktion och historia. Uppgifterna om glasbruket har till stor del erhållits genom intervjuer, ty det bevarade arkivmaterial är sparsamt.

<< Takaisin / Back 14.09.2009