Suomen Lasimuseo

Heikki Matiskainen, Juha Ruohonen:
Esihistorian pauloissa
Riihimäen kaupunginmuseo, Hämeenlinna 2004
21x28cm, 128 sivua/pages
ISBN 951-8952-97-3
16,00€

Huom! Tilaukset suoraan kaupunginmuseolta. Puh. 019 758 4115 tai sähköpostilla: kaupunginmuseo(at)riihimaki.fi

"Esihistorian pauloissa" esittelee Hausjärven, Riihimäen, Hyvinkään ja Lopen menneisyyttä aina jääkauden jäljistä alueen historialliseen aikaan asti. Kirjan alussa käsitellään lyhyesti eri muinaisjäännöstyyppejä ja löytöjä, arkeologista tutkimusta ja sen tulkintaa sekä esihistorian eri aikakausia. Katsaus Etelä-Hämeen muinaisuuteen luodaan yhdistämällä Suomen esihistorian pääpiirteisiin projektin yhteydessä suoritettujen tutkimusten tuloksia.

Kirja painottuu paikallisten muinaisjäännösten esittelyyn. Kuntien alueelta on valittu lähes 60 pääasiassa esihistorian eri aikakausille ajoittuvaa muinaisjäännöskohdetta kivikautisista asuinpaikoista linnavuoriin. kohdekuvausten yhteyteen on liitetty runsaasti kuvia itse kohteista, niistä löytyneistä esineistä sekä kohteissa tehdyistä tutkimuksista. Teoksessa on käytetty runsaan kuvituksen lisänä otteita 3D-tekniikalla luoduista muinaismaisemista. Yksityiskohtaiset kartat auttavat omatoimista vierailijaa löytämään kohteet vaivattomasti.

Kirjaa voi käyttää sekä johdatuksena Etelä-Hämeen esihistoriaan että oppaana tutustuttaessa alueen eriaikaisiin muinaisjäännöksiin.

Sisältö:

  • Johdanto
  • Esihistoriaa ja multimediaa
  • Esihistorian pääpiirteet Hämeen eteläosassa
  • Jokamiehenoikeus ja muinaismuistolaki, Kohdekuvaukset: Hausjärvi, Riihimäki, Loppi, Hyvinkää, Janakkala
  • Kuvaliitteet
  • Kaavio

Katso myös http://www.esihistorianpauloissa.net

<< Takaisin / Back 26.01.2013